Gian Maria Volontè
9 IV 1933, Mediolan, Włochy
6 XII 1994, Florina, Grecja

występuje także jako: Gian Maria Volonte, Gian-Maria Volonte, John Wells, Gian María Volonte

Tirano Banderas (1993) ... Tirano Banderas (jako Gian María Volonte)
Funes, un gran amor (1993) ... Bergama
Storia semplice, Una (1991) Prosta historia ... Carmelo Franzò
Tre colonne in cronaca (1990) ... Alberto Landolfi
Porte aperte (1990) Otwarte drzwi ... sędzia Vito Di Francesco

Pestalozzis Berg (1988) ... Pestalozzi
Oeuvre au noir, L' (1988) Kamień filozoficzny ... Zénon
Ragazzo di Calabria, Un (1987) ... Felice
Cronaca di una morte annunciata (1987) Kronika zapowiedzianej śmierci ... dr Cristo Bedoya
nagr. w Berlinie Caso Moro, Il (1986) Sprawa Moro ... Aldo Moro
nagr. w Cannes Mort de Mario Ricci, La (1983) Śmierć Maria Ricciego ... Bernard Fontana
# Certosa di Parma, La (1981) (miniserial TV) Pustelnia parmeńska ... hrabia Mosca
Dame aux camélias, La (1980) Dama kameliowa ... Plessis
Stark System (1980) ... Stark
Ogro (1980) Cena wolności ... Izarra (jako Gian Maria Volonte)

Cristo si è fermato a Eboli (1979) Chrystus zatrzymał się w Eboli ... Carlo Levi
Io ho paura (1977) Boję się ... Ludovico Graziano
Todo modo (1976) ... M.
Actas de Marusia (1976) Salwy w Marusii ... Gregorio
Sospetto, Il (1975) Podejrzany ... Emilio
Lucky Luciano (1974) Lucky Luciano ... Charles 'Lucky' Luciano
Giordano Bruno (1973) Giordano Bruno ... Giordano Bruno
Caso Mattei, Il (1972) Sprawa Mattei ... Enrico Mattei
Sbatti il mostro in prima pagina (1972) Dajcie sensację na pierwszą stronę ... Bizanti
Attentat, L' (1972) Porwanie ... Sadiel
Classe operaia va in paradiso, La (1971) Klasa robotnicza idzie do raju ... Lulu Massa
Sacco e Vanzetti (1971) Sacco i Vanzetti ... Bartolomeo Vanzetti
Uomini contro (1970) Ludzie przeciwko sobie ... por. Ottolenghi
Cercle rouge, Le (1970) W kręgu zła ... Vogel (jako Gian-Maria Volonte)
Vent d'est, Le (1970) Wiatr ze wschodu ... północny strażnik
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) Śledztwo w sprawie obywatela poza
wszelkim podejrzeniem ... inspektor policji

Sotto il segno dello scorpione (1969) Pod znakiem Skorpiona ... Renno
Amante di Gramigna, L' (1969) Kochanka buntownika ... Gramigna
Summit (1968)
Banditi a Milano (1968) Bandyci w Mediolanie ... Cavallero
Chuncho, quién sabe?, El (1967) Kula dla generała ◦ Gringo ... El Chuncho
Sette fratelli Cervi, I (1967) Siedmiu braci Cervi ... Aldo Cervi
Faccia a faccia (1967) Twarzą w twarz ... prof. Brad Fletcher
A ciascuno il suo (1967) Każdemu swoje ... Paolo Laurana
Strega in amore, La (1966) Zakochana wiedźma ... Fabrizio
Armata Brancaleone, L' (1966) Armia Brancaleone ... Teofilatto dei Leonzi
Svegliati e uccidi (1966) ... insp. Moroni
Gangstermeisje, Het (1966) ... Jascha
Stagioni del nostro amore, Le (1965) ... Leonardo Varzi
For a Few Dollars More (1965) Za kilka dolarów więcej ◦ Dla kilku marnych dolarów ... El Indio
# Inchieste del commissario Maigret: Una vita in gioco (1965) (TV) ... Radek
Magnifico cornuto, Il (1964) Wspaniały rogacz ... radny
Fistful of Dollars (1964) Za garść dolarów ... Ramón Rojo (jako John Wells)
Terrorista, Il (1963) Zamachowiec ... Braschi ◦ 'The Engineer'
Noche de verano (1963) ... Alberto Suárez
Quattro giornate di Napoli, Le (1962) Cztery dni Neapolu ... Stimolo
Uomo da bruciare, Un (1962) Człowiek do odstrzału ◦ Mafia nie przebacza ... Salvatore
Atlantide, L' (1961) ... Tarath
A cavallo della tigre (1961) Na grzbiecie tygrysa ... Papaleo
Ercole alla conquista di Atlantide (1961) ... król Sparty
Ragazza con la valigia, La (1960) Dziewczyna z walizką ... Piero
Sotto dieci bandiere (1960) ... Samuel Braunstein

Aktualizacja: